HZ Activity s.r.o., Kontejner

spo­leh­li­vý do­voz­ce

po­u­ži­tých

lod­ních kon­tej­ne­rů

Mož­nost do­vo­zu
až na místo

Vy­bí­rá­me pouze kon­tej­ne­ry
v bez­vad­ném stavu

Kon­tej­ner mů­že­te
kdy­ko­liv snad­no pře­mís­tit

Po­u­ži­té lodní kon­tej­ne­ry na­bí­zí­me v těch­to roz­mě­rech:

 

Lodní kon­tej­ner 10‘

 

Lodní kon­tej­ner 20‘

 

Lodní kon­tej­ner 20‘ HC

objem 15,9 m3

 

objem 33 m3

 

objem 37,4 m3

Délka
vněj­ší cca 2 991 mm
vnitř­ní cca 2 840 mm

Šířka
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 350 mm

Výška
vněj­ší cca 2 591 mm
vnitř­ní cca 2 390 mm

VÝŠKA dveří
výška cca 2 280 mm 
šířka cca 2 342 mm

Hmot­nost
cca 1 250 kg

NOSNOST
max 8 910 kg

 

Délka
vněj­ší cca 6 058 mm
vnitř­ní cca 5 898 mm

Šířka
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 350 mm

Výška
vněj­ší cca 2 591 mm
vnitř­ní cca 2 390 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 260 mm 
šířka cca 2 340 mm

Hmot­nost
cca 2 250 kg

NosnOSt
max 28 260 kg

 

DÉLKA
vněj­ší cca 6 058 mm
vnitř­ní cca 5 898 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 287 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 896 mm
vnitř­ní cca 2 698 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 560 mm
  šířka cca 2 340 mm

HMOT­NOST
cca 2 350 kg

NOSNOST
max 28 260 kg

po­ptat cenu

 

po­ptat cenu

 

po­ptat cenu

 

Lodní kon­tej­ner 40‘

 

Lodní kon­tej­ner 40‘HC

 

Lodní kon­tej­ner 45‘HC

objem 67,6 m3

 

objem 76 m3

 

objem 89 m3

DÉLKA
vněj­ší cca 12 192 mm
vnitř­ní cca 12 015 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 330 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 591 mm
vnitř­ní cca 2 385 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 260 mm 
šířka cca 2 340 mm

HMOT­NOST
cca 3 770 kg

NOSNOST
max  26 710 kg

 

 

DÉLKA
vněj­ší cca 12 192 mm
vnitř­ní cca 12 015 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 330 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 895 mm
vnitř­ní cca 2 690 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 560 mm 
šířka cca 2 340 mm

HMOT­NOST
cca 3 920 kg

NOSNOST
max 26 560 kg

 

DÉLKA
vněj­ší cca 13 716 mm
vnitř­ní cca 13 556 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 330 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 896 mm
vnitř­ní cca 2 695 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 560 mm 
šířka cca 2 340 mm

HMOT­NOST
cca 4 860 kg

NOSNOST
max cca  29 140 kg

po­ptat cenu

 

po­ptat cenu

 

PO­PTAT CENU

 

Lodní kon­tej­ner 20‘Low Cube

 

Lodní kon­tej­ner 45‘HCPW

 

Lodní kon­tej­ner 40‘HCPW

objem ? m3

 

objem 89,2 m3

 

objem 79 m3

Venkovní rozměry
délka 6 058 mm
šířka 2 438 mm
výška 2 438 mm

vnitřní rozměry
délka 5 898 mm
šířka 2 350 mm
výška 2 237 mm

průjezd dveří
šířka 2 340 mm
výška 2 147 mm

HMOT­NOST
cca 2 130 kg

NOSNOST
max  24 000 kg

 

 

VENKOVNÍ ROZMĚRY
délka 13 716 mm
šířka 2 500 mm
výška 2 896 mm

VNITŘNÍ ROZMĚRY
délka 13 556 mm
šířka 2 4400 mm
výška 2 695 mm

PRŮJEZD DVEŘÍ
šířka 2 420 mm
výška 2 584 mm

HMOT­NOST
cca 4 860 kg

NOSNOST
max  29 140 kg

 

VENKOVNÍ ROZMĚRY
délka 12 192 mm
šířka 2 462 mm
výška 2 896 mm

VNITŘNÍ ROZMĚRY
délka 12 100 mm
šířka 2 422 mm
výška 2 695 mm

PRŮJEZD DVEŘÍ
šířka 2 416 mm
výška 2 585 mm

HMOT­NOST
cca 4 630 kg

NOSNOST
max  29 370 kg

PO­PTAT CENU

 

PO­PTAT CENU

 

PO­PTAT CENU

 

Lodní kon­tej­ner 8‘

 

Lodní kon­tej­ner 8‘HC

 

Lodní kon­tej­ner 10‘HC

objem 9,92 m3

 

objem 11,9 m3

 

objem 17,9 m3

DÉLKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 287 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 200 mm
vnitř­ní cca 2 112 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 260 mm
vnitř­ní cca 2 059 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 1 949 mm 
šířka cca 2 106 mm

HMOT­NOST
cca 900 kg

NOSNOST
max 5 100 kg

 

 

DÉLKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 287 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 200 mm
vnitř­ní cca 2 112 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 565 mm
vnitř­ní cca 2 367 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 254 mm 
šířka cca 2 106 mm

HMOT­NOST
cca 1000 kg

NOSNOST
max 5 000 kg

 

 

DÉLKA
vněj­ší cca 2 918 mm
vnitř­ní cca 2 840 mm

ŠÍŘKA
vněj­ší cca 2 438 mm
vnitř­ní cca 2 350 mm

VÝŠKA
vněj­ší cca 2 896 mm
vnitř­ní cca 2 698 mm

VÝŠKA DVEŘÍ
výška cca 2 585 mm 
šířka cca 2 342 mm

HMOT­NOST
cca 1 350 kg

NOSNOST
max 10 000 kg

PO­PTAT CENU

 

 

 

 

 

Veškeré rozměry kontejnerů se mohou mírně lišit dle výrobce!

Lodní kon­tej­ner 10‘ Lodní kon­tej­ner 20‘ Lodní kon­tej­ner 30‘

O nás

Firma HZ KONTEJNERY s.r.o. se za­bý­vá mimo jiné i pro­de­jem po­u­ži­tých a nových lod­ních kon­tej­ne­rů všech typů. Použité ná­moř­ní kon­tej­ne­ry jsou již vy­řa­ze­ny z běž­né­ho po­u­ži­tí pře­pra­vy na lodi. Skla­do­vý kon­tej­ner se dá vy­u­žít též jako malá dílna, kan­ce­lář, šatna, sklad, sta­veb­ní buňka atd. Díky že­lez­né kon­struk­ci kon­tej­ne­ru mů­že­te vše bez­peč­ně usklad­nit. Hlav­ní vý­ho­dou je, že mů­že­te svůj sklad kdy­ko­liv a kom­ko­liv pře­vést bez ja­kých­ko­liv sta­ros­tí . Veš­ke­ré kon­tej­ne­ry jsou v pěk­ném a su­chém stavu. Na přání zá­kaz­ní­ka za­jis­tí­me i pře­pra­vu kon­tej­ne­ru až k vám.

 

máte ně­ja­ké do­ta­zy?

jsme Vám k dis­po­zi­ci:
+420 608 830 863

 Vyplňte prosím všechny položky

HZ KONTEJNERY s.r.o.

Slavníkova 2357/9

169 00 Praha

 

IČO: 03975177

DIČ: CZ03975177

Provozovna:
Průmyslová 154 - areál Trado
674 01 Třebíč
Tel.: +420 608 830 863

Email: info@hz-kontejnery.cz

Spo­leh­li­vý do­voz­ce po­u­ži­tých skladových kon­tej­ne­rů

 

kontejner | kontejnery | nové kontejnery | použité kontejnery | bazar kontejnerů | pronájem kontejnerů | doprava kontejnerů | obytná buňka pronájem | lodní kontejner | kontejner jako sklad | pronájem stavební buňky | obytný kontejner | wc kontejner 

CONTAINERS-store.com - Evropské tržiště s kontejnery HZcontainers.com - Spolehlivý dovozce kontejnerů ConFoot - Zjednodušte logistiku kontejnerů Letiště Vídeň - Parkujte na letišti ve Vídni výhodně
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.